Dane Firmy

Business & Leisure

ul. Klaudyny 14/5, 01-684  Warszawa,  Polska

NIP 118-058-34-22

Konto Nr  96 1240 6175 1111 0010 3121 4095 – Bank PeKaO S.A.  ul. Jasna 1, Warszawa

Dokumenty firmy:

– Gwarancja SIGNAL IDUNA
– ORGANIZATOR TURYSTYKI
– REGON
– WPIS DO EWIDENCJI